"Kinas mano mokykloje" 2006 - 2007 "Kinas mano mokykloje" 2006 - 2007

Bendradarbiaudami su LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2006 - 2007 m. inicijavome ir nacionaliniu mastu įgyvendinome pirmąjį kino edukacijos formaliajame ugdyme projektą „Kinas mano mokykloje 2006". Nuo 2006 m. lapkričio mėn. visose Lietuvos apskrityse vykusių seminarų „Kinas kaip švietimo priemonė" metu dalyviai buvo supažindinti su kino kalbos pagrindais ir kino panaudojimo pamokose galimybėmis. Visuose seminaruose dalyvavo 240 mokyklų. Seminaruose dalyvavusiems mokytojams pranešimus apie kino panaudojimą pamokose skaitė filosofai dr. Nerijus Milerius ir dr. Tomas Sodeika bei kinotyrininkas Skirmantas Valiulis. Seminarų metu dalyvius supažindinome su kino kaip švietimo priemonės panaudojimo galimybėmis, kino edukacijos procesais Vakarų Europos šalyse, medijų raštingumo sąvoka. Mokytojai su lektorių pagalba analizavo kino filmų ištraukas, apžvelgė projektui parengtą metodinę medžiagą bei diskutavo apie projekto tęstinumo potencialą, kliūtis, galimybes.

Pasibaigus seminarų ciklui, projekte dalyvavę mokytojai savo mokyklose surengė filmų peržiūras bei diskusijas 9-12 klasių moksleiviams. Projekto filmų programą sudarė Balio Sruogos romano motyvais sukurtas režisieriaus Algimanto Puipos filmas „Dievų miškas", pasaulinį pripažinimą pelniusi Arūno Matelio dokumentinė juosta „Prieš parskrendant į Žemę", prancūzų režisieriaus Francois Dupeyron filmas „Ponas Ibrahimas" ir švedų režisierės Lisa Munthe dokumentinis filmas „Rankų lenkėja iš Solitudės". Projektą įvertinome apskrito stalo diskusijoje su projekto dalyviais bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais.