VIDUCATE VIDUCATE

Plėtodami  „Meno avilio" veiklą medijų edukacijos srityje, kartu su partneriais iš septynių Europos šalių sukūrėme ir įgyvendiname projektą „Viducate - Digital video as a support for life long learning". Projektas prasidėjęs 2009-aisiais, truks iki 2011-ųjų, jo tikslas - sukurti medijų edukacijos tinklą, kuris ypatingą dėmesį skirs video produkcijai kaip ugdymo priemonei ir kūrybinės raiškos daugiakultūrėse visuomenėse būdui. 

Projektą sudaro kelios veiklos formos:
- Naujų videoedukacijos krypčių ir praktikų analizė, stengiantis apibrėžti svarbiausius medijų edukacijos aspektus: šiuolaikinių tyrimų ir praktikų Europoje tyrimas.
- Videoedukacijos „produktų" pavyzdžių rinkimas ir pristatymas internetinėje platformoje.
- Metodų, darbo su aktualiomis Europoje temomis kūrimas ir išbandymas.
- Internetinės Viducate platformos techninės pagalbos dalies, kuri padėtų edukacijos praktikams surasti ir naudotis su edukacine veikla susijusia programine ir technine įranga, sukūrimas ir plėtojimas.
- Viešinimo veikla, nukreipta į Europos šalių audiovizualinės srities, edukacijos profesionalų, sprendimų priėmėjų ir kitas grupes.

Daugiau informacijos apie Viducate tinklo narius ir jų idėjas, numatomus renginius ir kitą veiklą - www.viducate.net. Susiekti ir bendrauti su Viducate galite tinklo FB profilyje ir ning platformoje.  

2009-aisiais Viducate kolegos patikėjo „Meno aviliui" užduotį surengti pirmąjį viešą tinklo renginį - Europos videoedukacijos forumą. Daugiau apie forumą - skyriuje „Daugiau apie projektą" puslapio viršuje dešinėje.